Oprava kanalizace

V minulosti byly dostupné pro oprava kanalizace převážně jen výkopové technologie a tak nebylo mnoho prostoru pro rozhodování. Převládaly výkopové postupy výstavby i rekonstrukce. V současné době se široce rozvíjí oblast bezvýkopových technologií, které se využívají při opravách, sanacích a obnově kanalizační sítě ve stávajících trasách. Podobnou koncepci jsme často nuceni přijmout i při navrhování nových tras.
Prvním krokem při výběru koncepce a metody rekonstrukce je průzkum kanalizační sítě. Metody průzkumu technického stavu a oprava kanalizace se postupně vyvíjely od jednoduchých vizuálních metod až po běžně používané postupy kamerového průzkumu nebo metoda IT (Infrared Thermoraphic).

Opravě kanalizace musí předcházet její důkladná revize

Oprava kanalizace je díky moderní technologii, se kterou pracujeme, snadno dostupnou službou, kterou předejdete problémům nebo odhalíte závady v kanalizaci.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.