Rezerva stále k dispozici

Jistě se během roku dostanete mnohokrát do situace, kdy je nutné nakoupit zásoby, avšak chybí okamžité peněžní prostředky. Vaši odběratelé jsou jako obvykle v prodlení s úhradou vystavených faktur a vaše společnost má opět problém s likviditou. Tento problém pomůže vyřešit revolvingový úvěr . Jedná se o účelovou půjčku s možností opětovného čerpání již splaceného limitu. Není tedy třeba pokaždé sepisovat novou smlouvu a finanční rezervu máte stále k dispozici. Oproti kontokorentu se můžete těšit na nižší úrokovou míru a není ani třeba mít zřízený běžný účet.

Znáte všechny možnosti?

Pokud potřebujete během roku využívat finanční rezervu, nemusíte se spoléhat jen na kontokorent. Levnější půjčku získáte, pokud zažádáte o revolvingový úvěr.